သတ္တဗေဒဌာနနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံ၊ Chulalongkorn University

ဟင်္သာတတက္ကသိုလ်၊ သတ္တဗေဒဌာနနှင့်  ထိုင်းနိုင်ငံ၊ Chulalongkorn University ဟင်္သာတတက္ကသိုလ်၊ သတ္တဗေဒဌာနနှင့်  ထိုင်းနိုင်ငံ၊ Chulalongkorn University မှ Prof. Dr. Suchinda Malaivijitnond, Director of the National Primate Research Center of Thailand နှင့် ဂျပန်နိုင်ငံ၊ Kyoto မြို့ Section of Morphology, Primate Research Institute of Kyoto University မှ Prof. Dr. Read More …

University Event

Hinthada University Center for Human Resources Development(CHRD) Information and Communication Technology Course   2016-2017 Academic Year First Year –           Introduction to Computer System –           Operating System –           Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) Second Year –           Introduction to Internet and e-mail Read More …