Video – 1

ကာယဗလမောင်၊ ကာယဗလမယ်နှင့် အမျိုးသမီး ကိုယ်ကာယကြံ့ခိုင်မှုပြိုင်ပွဲ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *